Tv aksjon «på egne ben» Care Norge

Vi trenger bøssebærere i Skånland kommune til Tv aksjonen 20 oktober. Bli med på årets viktigste søndagstur

Care Norge har i år fått årets Tv aksjon og har gitt aksjonen navnet :på egne ben. 2,3 millioner husstander skal få besøk av bøssebærere og i Skånland trenger vi hjelp for å nå våre innbyggere. 

Ønsker du å bidra er du hjertelig velkommen til å delta, møt opp på frivillighetssentralen 20 oktober fra klokken 12.00

2019 © Frivillighetssentralen i Skånland